Puheen lisäarvo


Aina kun puhutaan yleisölle, yleisön oletetaan antavan puhujalle huomionsa - enemmän tai vähemmän vapaaehtoisissa tilaisuuksissa. Tällaista tilannetta kannattaa arvostaa, koska huomiostamme käydään jatkuvasti kovaa kilpailua esimerkiksi mobiilisovellusten kautta. Sanotaan, että aika on rahaa, mutta nykyään myös ihmisen huomio on rahaa. Sen takia on kallista pitää valmistelemattomia puheita.

Valmistelematon puhe herättää kuulijassa usein kysymyksen: "Miksi olen täällä?" Tällaiseen tilanteeseen voi joutua juhlatilaisuudessa, seminaarissa, yhtiökokouksessa, luottamuselimien kokouksissa, yhtä hyvin niin julkisen kuin yksityisen sektorin piirissä.

Ajatellaan esimerkiksi asiantuntijaorganisaatiota, jossa henkilöstölle pidetään satunnaisessa tilaisuudessa 15 minuutin suunnittelematon puhe. Henkilökuntaa on paikalla 30 henkeä ja heidän yksittäiset työvoimakustannuksensa 70€/h. Vartin heikosti suunniteltu puhe maksaa noin 500€ tuomatta minkäänlaista lisäarvoa. Lisäksi pahimmassa tapauksessa näin aiheutetaan turhautumista ja vähennetään työnantajan nauttimaa arvonantoa.

Kun näin käy, puhuja ei todennäköisesti ole miettinyt, millaista lisäarvoa hän haluaa puheellaan saavuttaa. Usein taustalla on kiire ja muu työpaine, jonka takia puheen valmistelemiselle ei ole yksinkertaisesti aikaa. Silloin täytyy ns. vetäistä lonkalta, ja lännenfilmejä lukuunottamatta lonkalta harvoin osuu kunnolla.

Puhepaja.fi tarjoaa palvelua, jossa puheen huolellinen valmistelu on täysin ulkoistettua. Kaikki puheet on mahdollista rakentaa niin, että niillä on suunniteltu tavoite, joka toteutetaan.

Hyvänä esimerkkinä voi pitää onnistunutta puhetta tuotejulkistamisessa. Se vakuuttaa kriitikot järkiperäisesti (logos) käsillä olevan innovaation ainutlaatuisuudesta. Se innostaa yleisöä vaikuttamalla tunteisiin (pathos). Lopulta se myös saa luottamaan puhujaan (ethos) ja tämän edustamaan yritykseen ja brandiin. Applen edesmenneen toimistusjohtaja Steve Jobsin vaikutus yhtiön menestykseen ei ollut aivan vähäinen.

Haluan vielä palata hyvän puheen tuomaan lisäarvoon.

Huolellisesti suunniteltu puhe on järkevä ja kiinnostava. Sen sisältämä ajatus etenee ymmärrettävästi ja johdonmukaisesti. Usein jo tämä tuntuu kuulijoista palkitsevalta. Se voi siis lisätä yleisön ymmärrystä halutusta aiheesta.

Hyvä puhe voi rakentaa sovintoa, lisätä keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta, vahvistaa joukkuehenkeä, kannustaa, rohkaista ja inspiroida. Se voi lisäksi motivoida, uudistaa, luoda uusia ajattelutapoja. Tämän puhe vaikuttaa rakentamalla luottamusta puhujaan ja tämän edustamaan organisaatioon.

Joskus voi olla aiheellista olla tunteellinen tai vaikuttaa tunteisiin. Tunteet tekevät meistä ihmisiä, mutta ne ovat myös vallankäytön ja retoriikan tehokas väline. Tarvittaessa puhe synnyttää iloa, auttaa kohtaamaan pelkoa, lohduttaa masentuneita ja voi kanavoida vihan tunteita. Antiikin retoriikan tuntivat pitivät merkittävänä taitona kyetä joko kiihottamaan tai hillitsemään valittuja tunteita. Antiikin opettajien mukaan oli hyvin tärkeää, että tunteet liikuttavat myös puhujaa itseään. Tämä ei sovi kaikkiin tilanteisiin, mutta esimerkiksi Theresa Mayn puheenkirjoittajat tiesivät mitä tekivät valmistellessaan toukokuun 2019 eropuhetta (06:37-06:40).

Tärkeintä on hahmottaa, mikä on puhujalle ja yleisölle sopivaa. Tulisi pyrkiä olemaan totuudellinen ja oma itsensä. Uskon, että näillä reunaehdoilla jokaisen on mahdollista kehittyä puheiden valmistamisessa ja niiden pitämisessä - lähtökohdista riippumatta.

Ulkoista puheenkirjoittaminen Puhepajalle ja tavoitteesi toteutuu.

Simo / Puhepaja.fi